Υπαίθρια Συστήματα Σταθερά

Έχοντας αναπτύξει δικό μας σύστημα στήριξης, μονοπάσσαλο αλλά και διπάσσαλο, σταθερής κλίσης, αναλαμβάνουμε την κατασκευή βάσεων που εγγυώνται τη σίγουρη θεμελίωση της επένδυσης σας. Γι’ αυτό και έχουμε πιστοποιηθεί από τον οίκο TUV HELLAS, ύστερα από εκτενείς δοκιμασίες και περνώντας τα πιο απαιτητικά tests, ακόμα και σε ανεμοπιέσεις που ξεπερνούν τις μέγιστες τιμές στην Ελλάδα.

Γι' αυτό και έχουμε πιστοποιηθεί από τον οίκο TUV HELLAS, ύστερα από εκτενείς δοκιμασίες και περνώντας τα πιο απαιτητικά tests, ακόμα και σε ανεμοπιέσεις που ξεπερνούν τις μέγιστες τιμές στην Ελλάδα.

Επειδή κατασκευάζουμε πλήρως τα προιόντα μας μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε παραμετροποίηση απαιτεί το έργο ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση του πάρκου.

 

Κύρια χαρακτηριστικά τους:

 

  • Μονοπάσσαλο ή Διπάσσαλο σύστημα
  • Σταθερής Κλίσης
  • Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπιξη, μπετόμπιξη ή αγκυριόμπιξη
  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλου όγκου παραγγελίας σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής με χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας CNC
  • Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου
Το κύριο κομμάτι της μονοπάσσαλης βάσης αποτελείτε από ένα IPE 140 γαλβανισμένο εν θερμό, πάνω στο οποίο συναρμόζουν τα υπόλοιπα μέρη που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και συνδέονται με inox εξαρτήματα.

Στο διπασσαλικό σύστημα χρησιμοποιούνται προφίλ αυξημένης αντοχής με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Όλα τα μέρη του συστήματος συνδέονται κοχλιωτά με inox εξαρτήματα και δεν χρησιμοποιούνται κολλήσεις για την αποφυγή οξειδώσεων.

Κατεβάστε τον κατάλογο με τις τεχνικές λεπτομέρεις και τα σχέδια