Υπαίθρια Συστήματα

Μεταβλητής κλίσης

To μονοπάσσαλο σύστημα μεταβλητής κλίσης, εγγυάται τη σίγουρη θεμελίωση της επένδυσης σας, προσφέροντας παράλληλα μεγιστοποίηση της απόδοσης. Το κύριο κομμάτι της μονοπάσσαλης βάσης αποτελείτε από ένα IPE 140 γαλβανισμένο εν θερμό, πάνω στο οποίο συναρμόζουν τα υπόλοιπα μέρη που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και συνδέονται με inox εξαρτήματα.

Επειδή κατασκευάζουμε πλήρως τα προϊόντα μας μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε παραμετροποίηση απαιτεί το έργο ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση του πάρκου.

Έχουμε πιστοποιηθεί από τον οίκο TUV HELLAS, ύστερα από εκτενείς δοκιμασίες και περνώντας τα πιο απαιτητικά tests, ακόμα και σε ανεμοπιέσεις που ξεπερνούν τις μέγιστες τιμές στην Ελλάδα.

Κύρια χαρακτηριστικά τους:

  • Μονοπάσσαλο σύστημα σε συστοιχίες των 16 panels
  • Μεταβλητής Κλίσης (εποχιακές βάσεις που αλλάζουν κλίση 4 φορές το χρόνο)
  • Δυνατότητα πάκτωσης με πασσαλόμπιξη, μπετόμπιξη ή αγκυριόμπιξη
  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλου όγκου παραγγελίας σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής με χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας CNC
  • Προσαρμογή της κατασκευής ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου

Κατεβάστε τον κατάλογο με τις τεχνικές λεπτομέρεις και τα σχέδια