Δώματα

Όταν σχεδιάσαμε το σταθερό σύστημα στήριξης για οικείες, κύριο μέλημα μας ήταν καλύπτουμε τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών εγκαταστάσεων.

Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από διατομές αλουμινίου διατομής Π, πάχους 3 χιλ. που παράγονται με την μέθοδο της διέλασης, καθώς και ανοξείδωτα εξαρτήματα (βίδες, περικόχλια κλπ.) που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση. Τα συστήματα μας έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν πάνελ οποιασδήποτε μορφής και διάστασης, ήτοι: Μονοκρυσταλλικά, Πολυκρυσταλλικά ή Thin film.

Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σε δώματα και επίπεδες οροφής με κλίση. Η σταθερή βάση στήριξης έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχύων κανονισμών και έχει πιστοποιηθεί από την TÜV HELLAS.

Ο τρόπος στήριξης των πανέλων μπορεί να γίνει οριζόντιος, κάθετος ή ακόμα και σε συνδυασμό αυτών. Οι βάσεις μας σε συνεργασία πάντα και με τον εγκαταστάτη δεν έχουν περιορισμούς στην κατασκευή καθώς οι εξεζητημένες διατάξεις αποτελούν τον κύριο τομέα δραστηριοτήτων μας.

Όλο το σύστημα έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας, έτσι ώστε να πακτώνεται σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο.

Από εμάς παραλαμβάνεται έτοιμα προσυναρμολογημένα ψαλίδια ακόμα και στις ειδικές κατασκευές καθώς το σύστημά μας δεν είναι «κόψε – ράψε», κάτι που ενώ φαινομενικά προσφέρει ευελιξία, στην ουσία παρουσιάζεται χρονοβόρο και ‘πονοκέφαλος’ για τον εγκαταστάτη σας.

Κατεβάστε τον κατάλογο με τις τεχνικές λεπτομέρεις και τα σχέδια