Βιομηχανική Οροφή

Βιομηχανικά Δώματα

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή βιομηχανικών κτηρίων, με χαμηλό κόστος βάσεων και σε συνδυασμό με την μεγάλη επιφάνεια των κτηρίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία από τις πλέον κερδοφόρες επενδύσεις.

Για αυτό το κομμάτι έχουμε αναπτύξει δύο τελείως διαφορετικά συστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου:

Στο πρώτο εξαρτήματα βιδώνονται πάνω στις ακμές της βιομηχανικής οροφής και δένονται με τα κεντρικά δοκάρια του κτηρίου παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη. Χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες βίδες συγκράτησης της βιομηχανικής οροφής.

Ενώ στο δεύτερο με εξαρτήματα που αγκαλιάζουν τον κορφιά και βιδώνονται πάνω του με 8 αυτοδιάτρητικές βίδες, πετυχαίνουμε την απαιτούμενη στήριξη και ευκολία στην τοποθέτηση. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο διαφορετικούς κωδικούς ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς στα βιομηχανικά πάνελ που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη Μονοκρυσταλλικών, Πολυκρυσταλλικών ή Thin Film πάνελ. Όλα μας τα εξαρτήματα μπορούν να προσαρμοστούν για να καλύψουν ειδικές κατασκευές.

Κατεβάστε τον κατάλογο με τις τεχνικές λεπτομέρεις και τα σχέδια